top of page
Image by 2H Media

38

תן – הצייד


נייט רסקיו הצייד, חיי בזוגיות טובה, לא ממש מפריע לזוגות אחרים,
כאשר יש לשון משותפת – אינטרס, אז יתחבר עם זוגות אחרים.
בשביל ארוחה לא ממש יברור את טיב המנה, טוב מאוד בגישוש ומעקבים,

בדרך כלל שהצייד הזה מגיע, המוות בא איתו, הוא פשוט לא בוחל באמצעים.
הכל נכון בשבילו בכדי לנטרל את המטרה, החיפזון לצאת לשטח, הסבלנות במעקב,
הריגוש של המרדף, הסיפוק בלכידה, התענוג בחיסולה, החגיגה במשתה שאחרי,
יש שמכנים אותו צייד המוות.

תן
Image by Geran de Klerk

אנוביס מעניק מתנה - הצצה בספר החיים

bottom of page