top of page
אש ו אל - חלק ראשון - אהבה ותבונה

אש ו אל - חלק ראשון - אהבה ותבונה

75.00 ₪ מחיר רגיל
37.50 ₪מחיר מבצע

דבר המחבר : הגיה ברוח הדברים לפי השקפה עצמית ומחשבה, אין היא לאדם הנחייה או מטרה לעיצוב דרכו, אין חוקים אלא השקפתו של המחבר ברוח הדברים . לפי שלושה רבדים בנויים הספרים אחד- גלוי מותר לכל שני נסתר – מיועד לאנשי דת ורוח שלישי גנוז – מתוך ראית הדברים כל דברי גנוז הכן גנוזים, מתוך מחשבה של הצבת גבולות ושמירה על טוהר הדברים, אין ספר כזה – גנוז לא ? ! אות אהבה ותבונה – 2004 חשוב להדגיש שכל אשר נכתב זה נכון רק לפי השקפתו שלך המחבר ואין שום רצון לתת קביעת רוחנית או דתי, לכן יש להתייחס לספר זה כה ספר של הסתכלות מחשבה ורעיונות של אדם שאוהב לחשוב ומבקש להראות את דרך מחשבתו, חייו ולמידתו, רק הרצון לחלוק ולשתף גרם לספרים הלו להיוולד. • אות אהבה ותבונה – זהו הספר המקורי לפני שהפך להיות אש... ו... אל .

 

 

    bottom of page