top of page

 ?איזה סיפור פיות

ארץ הצאר המתוקה

Switzerland

,שבע השאלות
כל שאלה שייכת לאגדה אחרת
,השאלות הם בחירות של גיבורי העלילה
?  והאם אפשר לבחור אחרת 

PSX_20220102_114731.jpg
PSX_20220102_114858.jpg
PSX_20220102_114812.jpg

מגיע בקרוב

מגיע בקרוב

מגיע בקרוב

שאלה 1

 סיפור ראשון
? האם בשם האהבה תפנו גב למשפחה 

שאלה 2

 סיפור שני 
?אם יותר קל לך עם מכונות מאשר עם בני אדם 

שאלה 3

 סיפור שלישי 
האם הנאמנות למשפחה מאפשרת לנו
? לשקר בשבילה   

שאלה 4

 סיפור רביעי 
  האם התחייבויות חייבים לקיים
? גם שהמחיר יקר מאוד

שאלה 5

 סיפור חמישי 
האם מותר הכול שזה קשור
? לאהבה או מלחמה

שאלה 6

 סיפור שישי 
אם יש לך הזדמנות אחד להשיג את תשוקתך
? למרות שזה אסור, האם תנצלו את הזדמנות

שאלה 7

 סיפור שביעי 
? אם בגדו בך, הנקמה חייבת להתרחש

 

סנטוס

סוף השאלון 
? למען האמת, התשובות שלך הם כנות

 

bottom of page