top of page
Image by Austin Laser

Switzerland

 מבדק האמינות של הסוכנות

שבע השאלות, כל שאלה שייכת לאגדה אחרת
השאלות הם בחירות של גיבורי העלילה,  
והאם אפשר לבחור אחרת ?

שאלה 1

 סיפור ראשון
? האם בשם האהבה תפנו גב למשפחה 

שאלה 2

 סיפור שני 
?אם יותר קל לך עם מכונות מאשר עם בני אדם 

שאלה 3

 סיפור שלישי 
האם הנאמנות למשפחה מאפשרת לנו
? לשקר בשבילה   

שאלה 4

 סיפור רביעי 
  האם התחייבויות חייבים לקיים
? גם שהמחיר יקר מאוד

שאלה 5

 סיפור חמישי 
האם מותר הכול שזה קשור
? לאהבה או מלחמה

שאלה 6

 סיפור שישי 
אם יש לך הזדמנות אחד להשיג את תשוקתך
? למרות שזה אסור, האם תנצלו את הזדמנות

שאלה 7

 סיפור שביעי 
? אם בגדו בך, הנקמה חייבת להתרחש

 

סנטוס

סוף השאלון 
? למען האמת, התשובות שלך הם כנות

 

bottom of page